Motto Kolej

Motto

BERILMU, BERAKHLAK, BERBAKTI

Usaha berterusan pihak kolej dalam memastikan pencapaian akademik yang cemerlang, kemantapan disiplin yang tinggi, dan kejayaan kokurikulum dalam kalangan pelajar kolej serta mempu menyumbang ke arah pembangunan modal insan, keluarga, masyarakat, dan negara.